Ledarportalen

Bygg framtidens stjärnor med vår nya portal för spelarutbildning!

Välkommen till Östergötlands Fotbollförbunds digitala portal för spelarutbildning och träningsresurser för ungdomsledare! Plattformen är en digitalisering av den spelarutbildningsplan (SUP) som ÖFF tidigare använt. Portalen innehåller även information om respektive spelform och svar på vanligt förekommande frågor. Portalen är framförallt tänkt som ett hjälpmedel för nya tränare och för de tränare som ännu inte hunnit gå någon tränarutbildning. Målet är att sänka tröskeln för förstagångsledare och tillgängliggöra ledarrollen. Vår förhoppning är att portalen blir en bra inkörsport för ledare och en bidragande faktor till att fler tränare sedan genomför ledarutbildningarna och bidrar till en bra utbildning för våra spelare i länet. Tack för att du är en viktig del av fotbollssamhället i Östergötland!

carro_underskrift
https://sup.ostergotlandsfotbollforbund.se/wp-content/uploads/2023/02/cropped-off_fav.png

Våra spelformer

Svensk fotboll innefattar 5 spelformer från 6 år och uppåt.

Nya övningar

Här hittar ni våra senaste övningar anpassade efter våra spelformer.

Nya tematräningar

För att underlätta för våra barn- och ungdomsledare erbjuder vi färdiga tematräningar för alla våra spelformer.