Reaktionsjage

Vad?

Explosiv träning

Varför?

För att reagera snabbt och kunna springa ifrån motståndare.

Hur?

– Uppmärksam på signal.

– Börja med korta steg och öka steglängden succesivt.

– Driv med vristen eller utsidan av foten.

Organisation

Spelare, bollar, yta 15×12 (ca), koner i två färger.

Anvisning

Spelarna står två och två mittemot varandra. Bakom ena spelaren finns en gul kona och bakom den andra spelaren finns en blå kona. När ledaren säger gul gäller det för spelaren som är närmast den gula konan att springa förbi konan innan den andra spelaren hinner nudda spelaren på ryggen.

Stegring 1

När ledaren säger gul ska istället den blåa spelaren springa till sin kona.

Stegring 2

Spelarna har var sin boll mellan benen. Spelaren som ska till sin kona måste ta med sig bollen och driva förbi konan. Spelaren som jagar spriner utan boll.

reaktionsjage