ÖFF SUP 3 mot 3: Träningspass 2

Dela planen i flera ytor på 16×12 m enligt skiss. Använd konor för att markera ytorna. Det är lagom med 6 spelare och 1-2 föräldrar i varje yta. Anpassa antalet ytor efter antalet spelare. Låt spelarna byta yta efter 8 min. Spelarna i yta 1 går till yta 2 som går till yta 3 o.s.v. Varannan yta är ett spel och varannan yta en lekfull övning. 

En ansvarig ledare ansvarar för att ytorna ställs ut, att materialet tas fram och att det finns föräldrar i varje yta. Under träningen sköter ansvarig ledare byten av ytor och stöttar de föräldrar som behöver hjälp i sina ytor. 

Gemensam uppvärming

Spring och studsa bollen på olika sätt

Koordination

Tid: 10 minuter

Läs instruktioner »

Yta 1

3 mot 3 med 4 mål

Spelövning

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »

Yta 2

Svansjaga med boll

Driva

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »

Yta 3

Konskogen

Driva

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »

Yta 4

Studsa, kasta, fånga

Koordination

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »

Yta 5

3 mot 3 med små mål

Spelövning

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »

Yta 6

Skjut på mål

Avslut

Tid: 8 minuter

Läs instruktioner »