ÖFF SUP 5 mot 5: Passning – Medtagning

Station 1

Passa genom grindarna

Medtagning Passning

Tid: 15 minuter

Läs instruktioner »

Station 2

Spela genom grindarna

Medtagning Passning Spelövning

Tid: 15 minuter

Läs instruktioner »

Station 3

3 mot 3 med fokus på passning medtagning

Medtagning Passning Spelövning

Tid: 15 minuter

Läs instruktioner »

Koordinationslek

Antal kroppsdelar i marken

Koordination

Tid: 15 minuter

Läs instruktioner »