Uppstart av lag

lagbild-glada-tjejer

Det är viktigt att verksamheten varje år startar på ett bra sätt för de yngsta spelarna. Det är viktigt både för att få med nya spelare och för att föräldrar och ledare ska komma in i verksamheten på ett bra sätt.

Av tradition når fotbollen främst de barn vars föräldrar är intresserade av idrott, har positiva erfarenheter av föreningsliv och anser fotboll som en lämplig aktivitet för sina barn. Genom att marknadsföra föreningen till en bredare målgrupp och ta emot barn och föräldrar på ett inkluderande och välkomnande vis ökar chanserna för att nå flera målgrupper och därmed fler spelare.

Nedan hittar du en Wordfil som du kan välja att spara och arbeta i.

De här bildspelen kan hjälpa föreningen i sin första kontakt med föräldrar inför att lag ska startas upp.